536

EBM-500-0445-10

SKU: EBM-500-0445-10
Aplicación GM BLAZER; C-10; 15; 20; 35; 1500; CHEYENE; JIMMY; ISUZU RODEO; CAMARO BLAZER V6 IMPALA MINIBUS V8; C-10; C-20; C-35; HUNTER CHEYENNE; C-2500 VANNETE P-30 MICROBUS; MINIBUS Mot. 292 4.8 Lts. (85-90) MICROBUS Mot. 350 5.7 Lts. (85-89). VANETTE P-300 L6 y V8 Mot. 350 5.7 Lts. (63-96).